I år er det mindre mengder snø enn normalt i fjellet, men ein må ta atterhald om været. Trafikantane må vere merksame på lite sikt i svingar der det er høge snøkantar etter fresing. Noko smeltevatn kan forekome langs og over veg.

Agder fylkeskommune oppmodar trafikantane til å køyre etter tilhøva.

Kontaktperson. Byggeleiar Per Magne Hinderslang, mobil 970 51 661, e-post per.magne.hindersland@agderfk.no