I august startar ei kampanje retta mot organisasjonar, lag og foreiningar med mål om å få flest mogleg til å registrere sin organisasjon på frivillig.no. Dette vil gje både kommunen og innbyggjarar oversikt over frivillige organisasjonar lokalt, og mangfaldet i frivillige oppdrag ein kan bidra til i lokalmiljøet. Frivillig.no er gratis å bruke både for innbyggjarar og organisasjonar.

Frivillig.no

Lenke til film om Frivillig.no