Samstundes vert overgangsperioden for fritidsbustader, med storleik 50 m2 - 150 m2, og med lafta ytterveggar forlenga til ut 2017.

Informasjon frå Direktoratet for Byggkvalitet finn ein HER og HER