Føremålet med møtet er at Agder fylkeskommune vil informere om prosjektet og at grunneigarane m.fl. blir gitt høve til å gi innspel og stille spørsmål. Bygland kommune ynskjer skriftlege innspel til høyringssaka innan 10.03.2020.

Ytterlegare bakgrunn for møtet og saka kan du lese om på vedlegga du finn lenger nede på sida.

Kontaktperson i Bygland kommune: Tenesteleiar DFV, Kjell Øyvind Berg

Vedlegg:
​Brev frå Riksantikvaren datert 18.12.2018

Høyringsutkast KULA

Følgebrev til høyringsutkastet