Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Fiskeforvaltning

Rapport etter fiskebiologiske undersøkingar i Otravassdraget

Det blei gjennomført prøvefiske i dei regulerte magasina Store Urevatn og Skargjesvatn i august 2018. Målsettinga med undersøkingane var å gje ein status for fiskebestandane og å vurdere behov for eventuell utsetting av fisk. Det skal og vurderast tiltak som kan betre moglegheitene for naturleg gyting for auren