Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Referat frå møte i kriseleiinga 15.09.20:

Kriseleiinga har jamnlege møte i samband med Covid-19 - situasjonen. Nedanfor finn du punkt frå møte den 15.9.20

Les meir

Familievernkontor

 • Generelt om tjenesten

  Tenesteomtale

  Familievernkontoret gjev deg eller dykk tilbod om behandling og rådgjeving når det er vanskar eller kriser i familien. Du kan ta direkte kontakt med eit familievernkontor, og alle dei tilsette har teieplikt. Samtaleterapi for par og familiar er det vanlegaste tilbodet. Familievernkontoret tilbyr òg kurs og gruppeopplegg om aktuelle familie- og samlivstema. Familievernkontoret utfører obligatorisk mekling 

  • ved samlivsbrot for ektepar eller sambuarar med barn under 16 år
  • når foreldre som ikkje bur saman, ønskjer rettssak om foreldreansvar, bustaden til barnet/borna eller samvær

  Det er familievernkontor i alle fylka. Dei er anten statlege eller kyrkjelege, men det same lovverket gjeld for alle, og det er Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet som godkjenner dei.

  Pris for tenesta

  Tilbodet er gratis.

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

  Bygland kommune har ikkje eige familievernkontor, men du kan finn det næraste familievernkontoret i Aust-Agder ved å trykke på lenka nedanfor.

  Finn næraste familievernkontor

  Samarbeidspartnarar

  Familievernkontoret samarbeider med helsestasjonane i sitt distrikt, særleg om fødselsførebuande kurs og kurset for nybakte foreldre, "Godt samliv". Der det er aktuelt og når familien sjølv gjev samtykke til det, samarbeider familievernkontoret med det kommunale barnevernet for å finne gode tiltak for heile familien. Familievernkontoret samarbeider òg med skolar, sosialkontor, frivillige organisasjonar, kyrkjelydar og liknande.

  aaa
 • Lover og forskrifter

  Sjå spesielt barnelova § 51 Kven skal møte til mekling og ekteskapslova § 26 Mekling mv. 

  Lover

  Barnelova
  Ekteskapsloven
  Familievernkontorloven

  ___
 • Skjema
 • Saksbehandling
 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Helse
  Telefon:37 93 47 00
  Postadresse:Sentrum 18 4745 BYGLAND
  Besøksadresse:Kommunehuset 4745 BYGLAND
 • Andre opplysningar
  Oppdatert:
  2020-01-20 13:57
  Gyldig til
  2020-11-30