Opningstidene er onsdagar og fredagar kl. 17:00 - 20:00 utanom høgtidene og i skuleferiar.