Han er utdanna instruktør i Aktivt Skogbruk og har mange års erfaring som skogarbeider.  Vi tilbyr gratis synfaring med faghjelp for vurdering av skjøtsel av skogeigedommar. Faghjelpa vil kunne veileide skogeigar i praktisk utføring av arbeidet eller få engasjert profesjonelle skogsarbeiderar for utføring av tiltak. Kontakt skogbrukssjefen eller Kjell Arne Rosseland direkte på tlf. 918 35 575 om du vil ha besøk av faghjelp.