Agder: Korona (Covid-19)

Datagrunnlaget for kart og tidsseriar blir oppdatert ca kl. 13:30 på kvardagar, og blir henta frå Folkehelseinstituttet sitt Meldingssystem for smittsame sjukdomar. Tala kan avvike noko frå kommane sine eigne tal, fordi utgangspunktet er kvar folk er folkeregistrert, ikkje alltid kvar dei bur. Feilregistreringar kan forekome.

HER er lenka til sida

Når du trykker på lenka, kjem du til ei informasjonsside. Sjølve oversikten finn du ved å trykke på "Dashboard" oppe til høgre på informasjonssida.