https://www.helsenorge.no/psykisk-helse/her-far-du-hjelp/

Om du går inn på lenka ovafor, finn du ei liste med chattetenester, telefonnummer og offentlege tilbod som du kan bruke om du skulle:

  • føle at du treng hjelp
  • ha spørsmål
  • tru at noko er i vegen med deg
  • kjenne nokon som har det vanskeleg
  • føle deg einsam
  • ha problem heime
  • .. eller kanskje du bare vil tale med nokon