For å hindre spreiing frå det pågåande smitteutbrotet på KVS Bygland oppmodar kommuneoverlegen sterkt til å framleis halde 2 meter avstand til andre, og til å bruke munnbind der dette ikkje er mogleg.

Kommunane Bygland og Evje og Hornnes har ein integrert bu- og arbeidsmarknad, og oppmodinga gjeld for båe kommunane.

Vi har førebels kontroll på utbrotet, og ber med dette om ein felles innsats for å halde det slik.

Her kan du lese meir om regjeringa sin plan for gradvis opning av samfunnet