Midlane blir fordelt til følgjande formål:

  1. Eit digitalt løft som skal bidra til å styrke opplevinga av kultur og kulturarv på agder
  2. Annonsering om marknadsføring av tilbod og arrangement innanfor kultur, opplevingsnæring og festivalar

Frist for søknad er 12. juni 2020

HER kan du lese meir