Du finn skjemaet nedanfor under "Vedlegg". Det er fint om du tar med ferdig utfylt skjema når du kjem til vaksinering, men du kan og få skjemaet når du kjem.