Du finn skjemaet nedanfor under "Vedlegg". Det er fint om du tar med ferdig utfylt skjema når du kjem til vaksinering, men du kan og få skjemaet når du kjem.

Eigenerklæringsskjema blir og lagt ut på følgjande stader:

  • Coop Byglandsfjord
  • Joker Bygland
  • Coop Ose
  • Bygland kommunehus