Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Eigedomsskatt - klage (overtakst) ved pålagd eigedomsskatt

 • Generelt om tjenesten

  Tenesteomtale

  Å krevje overtakst vil seie at du klagar over skattetaksten. Skattetaksten er den verdien huset/eigedommen er sett til, og som dannar grunnlaget for utrekninga av eigedomsskatt. Skattetaksten skal setjast til den alminnelege omsetningsverdien for eigedommen.

  Det er dei politiske organa i kommunen som avgjer om det skal innførast eigedomsskatt.

  Målgruppe

  Eigarar og brukarar av eigedommar som er ilagte eigedomsskatt

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

  aaa
 • Lover og forskrifter

  Eigedomsskattelova § 3 og § 8A-3

  Lover

  Eigedomsskattelova

  ___
 • Skjema

  Rettleiing - korleis få utført

  Klagen skal vere skriftleg og leverast til eigedomsskattekontoret innan seks veker etter at skattelista er lagd ut.

  Søknaden sendes til

  Bygland kommune
  4745 Bygland

 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Klagenemnda til kommunen behandlar klage over skattetakst.

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Økonomi og næring
  Telefon:37934700
  Epost:knut.forgard@bygland.kommune.no
  Postadresse:Sentrum 18, 4745 Bygland
  Besøksadresse:Kommunehuset, 4745 Bygland
 • Andre opplysningar
  Oppdatert:
  2020-01-20 12:22
  Gyldig til
  2020-11-30