Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
4. februar:

Klarer vi å få kontakt med deg?

Når vi etterkvart skal sende SMS eller ringe til deg som står for tur til vaksinering, eller om vi t... Les meir

Eigedomsskatt - betalingsutsetjing av skuldig eigedomsskatt

Generelt om tjenesten

Tenesteomtale

Du kan søkje om å få betalingsutsetjing av skuldig eigedomsskatt. Det skal vere særskilte grunnar for det.
Det er dei politiske organa i kommunen som avgjer om det skal bli lagt eigedomsskatt på eigedommar i kommunen.

Målgruppe

Eigarar og brukarar av eigedommar som er pålagt eigedomsskatt

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa
Lover og forskrifter

Sjå spesielt eigedomsskattelova § 3 og § 25.

Lover

Eigedomsskattelova

___
Skjema

Søknaden sendes til

Bygland kommune
4745 Bygland

Saksbehandling

Saksbehandling

Det er skatteoppkrevjaren som avgjer betalingsutsetjing.

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Økonomi og næring
Telefon:37934700
Epost:knut.forgard@bygland.kommune.no
Postadresse:Sentrum 18, 4745 Bygland
Besøksadresse:Kommunehuset, 4745 Bygland
Andre opplysningar
Oppdatert:
2020-01-20 12:22
Gyldig til
2020-11-30