Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Eigedomsskatt - betalingsutsetjing av skuldig eigedomsskatt

Generelt om tjenesten

Tenesteomtale

Du kan søkje om å få betalingsutsetjing av skuldig eigedomsskatt. Det skal vere særskilte grunnar for det.
Det er dei politiske organa i kommunen som avgjer om det skal bli lagt eigedomsskatt på eigedommar i kommunen.

Målgruppe

Eigarar og brukarar av eigedommar som er pålagt eigedomsskatt

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Lover og retningslinjer

Sjå spesielt eigedomsskattelova § 3 og § 25.

Lover

Eigedomsskattelova

___

Søknaden sendes til

Bygland kommune
4745 Bygland

Saksbehandling

Det er skatteoppkrevjaren som avgjer betalingsutsetjing.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Økonomi og næring
Telefon:37934700
Epost:knut.forgard@bygland.kommune.no
Postadresse:Sentrum 18, 4745 Bygland
Besøksadresse:Kommunehuset, 4745 Bygland

Andre opplysningar

Oppdatert:2018-10-31 11:19
Gyldig til2019-10-31