Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Eigedomsskatt - betalingsutsetjing av skuldig eigedomsskatt

 • Generelt om tjenesten

  Tenesteomtale

  Du kan søkje om å få betalingsutsetjing av skuldig eigedomsskatt. Det skal vere særskilte grunnar for det.
  Det er dei politiske organa i kommunen som avgjer om det skal bli lagt eigedomsskatt på eigedommar i kommunen.

  Målgruppe

  Eigarar og brukarar av eigedommar som er pålagt eigedomsskatt

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

  aaa
 • Lover og forskrifter

  Sjå spesielt eigedomsskattelova § 3 og § 25.

  Lover

  Eigedomsskattelova

  ___
 • Skjema

  Søknaden sendes til

  Bygland kommune
  4745 Bygland

 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Det er skatteoppkrevjaren som avgjer betalingsutsetjing.

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Økonomi og næring
  Telefon:37934700
  Epost:knut.forgard@bygland.kommune.no
  Postadresse:Sentrum 18, 4745 Bygland
  Besøksadresse:Kommunehuset, 4745 Bygland
 • Andre opplysningar
  Oppdatert:
  2020-01-20 12:22
  Gyldig til
  2020-11-30