Desse kjem til workshopen
Namn Organisasjon
Sigbjørn Åge Fossdal Bygland kommune
Svein Arne Haugen Evje og Hornnes kommune
Frantz A. Nilsen Evje og Hornnes kommune
Bjørn Ropstad Agder fylkeskommune
Aslak J. Brekke Evje folkehøyskole
Jan Tore Leifsen Brygga Bygland
Kjell Rune Heia Skild
Gro Tove Sandnes Setesdal Bær
Beate Simonstad Willing Hands AS
Geir Skjevrak Byglandsfjorden AS
Knut Olav Forgard Bygland kommune
Smári Stav Henning Larsen, del av Rambøll
Rolf Erik Nilsen Smag&Behag, Bringsverd kongsgård m.m.
Erik Berglihn M&R
Oddvar Omnes Omnes eigedom AS
Anna Stella Karlsdottir Setesdalsmuseet
Camilla M. Grantham Pågang næringshage AS
Høye Høyesen NHO Agder
Torkjell Austad Bygland bryggeri
Jan K. Transeth Dirty Old Town Booking
Signe Berit Sollien Haugå Byglandsfjorden AS
Gabriel Pollestad KVS Bygland
Alf Olav Øye Homborsund bryggeri
Hans Fredrik Grøvan Styremedlem KVS
Geir Hammersmark Agder fylkeskommune
Torbjørn Frøysnes Frøysnesconsult
May Brit Stenjor Bygland kommune
Anne Britt Bjørdal Innovasjon Norge
Hans Olav Omnes Omnes eigedom AS
Leiv Rygg Langerak Bygland kommune/Stiftinga D/S Bjoren sitt grunnfond/Innistog DA
Knut På Bø

Bø gård

Synnøve Elisabeth Aabrekk Visit Sørlandet AS
Tor Ånon Kleivane Joker Bygland/Bygland matsenter as
Sigrid Greibrokk Solbær frå Setesdal
Nina Kyllingstad Agder fylkeskommune
Mathias Bernander Agder fylkeskommune
Steinar Kyrvestad Valle kommune
Siri Lande Ose Water
Roy Bakke SIPR
Per Arne Teslo Byglandsfjord sag
Søren Pedersen Rivera P. Eiendom AS
Camilla Thomassen Agder fylkeskommune
Kristoffer Haugenes KNAS
Tomas B. Almås Agder fylkeskommune
Olav Skreland Byglandsfjorden AS
Olav Neset Neset Camping
Ole Bachke Henning Larsen/Rambøll
Terje Vasland Eigedomsutviklar
Tomas Holy NHO reiseliv
Steffen Røykenes KVS Bygland
Lars Holmer Hoven Agder fylkeskommune
Sveinung Skjevrak Longerakhyttene
Hening Sverdrup Släger
Anette Skarshaug Skeie Bygland kommune
Eivind Greibrokk Eivind Greibrokk
Lars Gunnar S. Sangesland Lars Gunnar Skomedal Sangesland
Terje Greibesland Setesdal bilruter
Vegard Hansson Mineralparken og Klatreskogen

 

Namn
Rasmus Johnsen
Tom Slorafoss
Gaute Ubostad
Jan Fasting
Olav Grendstad
John Salve Sigridnes