Har du lyst til å møte politikarane før valet? Kvart parti stiller med to kandidatar.

Det blir debattmøte onsdag 28 august kl 2000 i Årdalshallen.

Kvart parti har kort innleiing og så blir det debatt oppdelt etter tema. Det blir høve til spursmål frå salen.

 

Ordstyrar: Terje Greibesland

 

Det vert servert Kaffe

 

Velkomen!

 

Arrangør: Alle partia i Bygland.