KUBEN har sidan 2014 laga eit nytt avtrykk kvar veke frå samlingane dei forvaltar. Formålet er å dele dei kulturskattane KUBEN oppbevarar. Om du ynskjer å sjå nærare på dokumenta, er dei fleste arkiva på KUBEN tilgjengelege for publikum på lesesalen.

Lenke til avtrykket Dampskipene i Setesdalen