Byglandsnytt - september 2019

For at bladet skal vere lettare å lese, er det laga i A4-format.

Bladet vil bli delt ut på Frivilligsentralen og heimesjukepleien vil levere det til sine brukarar. Du kan og hente det på kommunehuset, biblioteket og Seniorsenteret på Byglandsfjord.