Skulen ligg på Byglandsfjord og er ein rein barneskule. Det er og barnehage og SFO knyta til skulen.

Lenke til skulen si heimeside

Lenke til barnehagen si heimeside