Loptet er oppført tidleg på 1600-talet, og undersøkingar syner at mykje av tømra er hogge i vinterhalvåra 1613 - 1615.

På Aust-Agder fylkeskommune sine sider kan du lese meir om dette.