Vi dekkjer busskort på same vis som Kristiansand gjer, og studerer du andre stader med liknande ordningar, send oss ein søknad, så vil vi vurdere om vi kan dette også.

Søknadsskjema finn du HER

Reglane for ordninga er slik: Bygland kommune refunderer utgifter som heiltidsstudentar (inntil 29 år) som tek høgare utdanning i Kristiansand har til busskort (gjeld periodekort). Ordninga trer i kraft frå 1. oktober 2017 og gjeld fram til juni 2018. Studentar frå Bygland som studerer ved studieplass med liknande "lokketilbod" som Kristiansand har, kan søke om å få tilsvarande stønad frå Bygland.

Du kan sende det anten pr. post til Bygland kommune, Sentrum 18, 4745 Bygland eller pr. epost: post@bygland.kommune.no

HER ligg særutskrift frå handsaminga i Formannskapet.