Opningstider

  Bygland Byglandsfjord
Måndag 11:30 - 15:00 16:30 - 19:00
Tysdag 16:00 - 18:00 10:00 - 14:15
Torsdag 13:00 - 17:00  

Biblioteket er stengt i sommarferien (heile juli og ei veke i august)

 

Bibliotektenesta:

Vi har eit godt utval av tidsskrift, lydbøker og filmar for alle, og vi har fleire bøker enn du nokon gong vil klare å lese.

Du kan søkje på Bygland folkebibliotek for å sjå om vi har det du er ute etter. Har vi det ikkje, kan vi skaffe det frå andre bibliotek (fjernlån)

Du kan også søkje i Nasjonalbiblioteket si teneste, og sjølv tinge bøker o.a. om du har nasjonalt lånekort og pinkode

Bøker lånt på Bygland folkebibliotek kan leverast kvar som helst på Agder. Vi returnerer bøker du har lånt på andre bibliotek.

Vi tilbyr nybyrjarhjelp i data.
Begge biblioteklokala har ei datamaskin til gratis bruk for alle.

Vi har SETESDØLEN