Logo Infoland.gif

 

Bygland kommune nyttar Infoland® som hovudkanal for distribusjon av eigedomsinformasjon, kart og geodata til næringslivet. Tenesta er ikkje gratis.
Infoland® er ein marknadsplass på internett der kommunen tilbyr informasjonstilgong for eigedomsmeklarar, takstmenn og andre aktørar i bygg- og anleggsnæringa.

Du får og tilgong til Eiendomsregisteret - EDR som inneheld den juridiske informasjonen i grunnboka og den tekniske nøkkelinformasjonen i Matrikkelen.

Kva må du gjere for å bruke Infoland®?

Løysinga blir administrert av Norsk Eiendomsinformasjon as.

For å bli avtalekunde må du inn på framsida på Infoland.no og trykke "Bli kunde". (Du kjem til Infoland.no ved å trykke på logoen oppe på denne sida). Når du har fylt ut registreringsskjemaet får du tilsendt brukarnamn og passord. Du får hjelp til å kome i gong ved å kontakte Norske Eiendomsinformasjon sin kundservice på telefon 24 13 35 50.