Ein skal bruke skjema ved:

 • Ny plass
 • Endring av plass
 • Overføring til annan barnehage
 • Oppseiing av plass

LENKE TIL INNLOGGING I FØRESETTPORTALEN

Korleis logge inn

Ved å klikke på lenka, kjem du til sida for innlogging i føresettportalen. Du loggar deg inn med elektronisk ID via ID-porten.

wEPkNksQbCs 8wAAAABJRU 5ErkJggg==

I føresettportalen har du moglegheit til å velgje enten bokmål, nynorsk eller engelsk som språk.

Søknad om barnehageplass består av følgande trinn, der føresette må legge inn informasjon:

 • Opplysningar om barnet 
 • Fødselsnummer
 • Namn
 • Kontaktopplysningar om føresette
 • Relasjon til barnet
 • Mobiltelefonnummer
 • E-postadresse
 • Legg evt. til medsøkjar
 • Vel barnehage
 • Ønska dato for oppstart
 • Barnehagar i prioritert rekkefølge
 • Plasstype
 • Andre opplysningar
 • Morsmål
 • Opptakskriterier barnet oppfyller
 • Dokumentasjon for kriterium der dette krevjast
 • Andre relevante opplysningar
 • Kontrollskjema
 • Kontroll av opplysningar i søknad
 • Innsending av søknad
   

Søknaden blir sendt elektronisk direkte frå føresettportalen til Visma Flyt Barnehage si administrasjonsløysning for opptaksmynde i Bygland kommune. Når søknaden er sendt, vil du få ei stadfesting på den e-postadressa du har oppgitt i søknaden.

Det er og mogleg å seie opp plass i føresettportalen ved å trykke på “si opp plass” bak barnet sin aktive plass. Deretter må føresett fylle inn en dato for siste dag og, om ønska, ein kommentar, før oppseiing blir sendt.  

Dersom du treng hjelp til å fylle ut søknad eller oppseiing i føresettportalen, kan du ta kontakt med Sigrid Greibrokk (sigrid.greibrokk@bygland.kommune.no) eller Merete Abusland Nilsen (merete.nilsen@bygland.kommune.no)