Lov om hundehald av 4. juli 2003 nr. 74 (hundeloven) stiller i §3 eit generelt krav til aktsemd for hundeeigarar. Ein skal vise aktsemd for å unngå at hundar gjer skade på folk, dyr, eigedom eller ting.

I §6 (hundeloven) er det bestemt at det skal vere bandtvang for hundar i tida frå 1. april til og med 20. august.