Sjå side 40 - 41. 

At kvalitetane bleka står for blir gjort kjent både nasjonalt og internasjonalt, er med på å sette Bygland og Setesdal på kartet.

Fish Farmer magasin