Nedanfor er lenker til forskjellig informasjon vedk. arealplan.

Korleis lage ein plan?

Skjema for bestilling av oppstartsmøte for reguleringsplanar

Endring og oppfylgjing av plan

Planlegging (Kommunal- og modernisringsdepartementet)

Planlegging (Miljøkommune.no)

Rettleiar om planlegging etter plan- og bygningsloven