Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Arbeidsgjevarkontroll og -rettleiing

Generelt om tjenesten

Tenesteomtale

Skatteoppkrevjaren kontaktar arbeidsgjevarar/firma for å kontrollere rekneskap og gje rettleiing på områda lønn, skattetrekk, arbeidsgjevaravgift og pliktig innrapportering. Nyetablerte verksemder bør sjølve ta kontakt for å få informasjon og rettleiing.

Målgruppe

Arbeidsgjevarar og firma

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Lover og retningslinjer

Kommunen har plikt til å sørgje for denne tenesta. Sjå skattebetalingslova § 5-13 Kontroll av arbeidsgivere

Lover

Skattebetalingsloven

___

Søknaden sendes til

Skatteoppkrevjaren i Setesdal
Kasernevegen 19
4735 Evje

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Skatteoppkrevjaren i Setesdal
Telefon:37 93 23 00
Epost:bente.lantz@bygland.kommune.no
Postadresse:Kasernevegen 19 4735 Evje
Besøksadresse:Kasernevegen 19 4735 Evje

Andre opplysningar

Oppdatert:2018-10-31 11:15
Gyldig til2019-10-31