Styre, råd og utval 2015-2019

Etter kvart kommuneval vedtek kommunestyret medlemer til dei ulike styre, råd og utval.

Bygland kommune har ei oversikt over desse i eit eige hefte. Heftet blir oppdatert kvar gong det blir vedteke endringar i samansettinga.