Tidsfrist

Tidsfrist er sett til 31.08.2021 kl. 12:00. 

Det blir vist til ref.nr. 166956 på www.doffin.no for ytterlegare informasjon og leveransevilkår.

Kontaktpersonar

  • Tenesteleiar Drift og forvaltning Kjell Øyvind Berg, tlf. 918 63 406
  • Etter 08.08.2021: Driftsleiar Fredrik Langfeldt, tlf 912 32 945