Kontraktsperioden vil vere frå 15.10.2023 t.o.m. 15.04.2027 med moglegheit for opsjon i 2 år til (1 + 1). 

Anbodsfristen er 26.06.202

Konkurransedokumenta kan du finne ved å logge deg inn på portalen http://www.doffin.no, den nasjonale kunngjeringsdatabasen for offentleg innkjøp. Konkurransegrunnlaget kan også bli utlevert ved å be om det skriftleg til post@bygland.kommune.no