Vi viser til dokumenta som ligg lenger nede på sida under "Vedlegg"