Vi viser til dokumenta som ligg lenger nede på sida, under "Vedlegg"