2021

Dato Aktivitet Vedlegg/dokument
21.01. Bygland kommune blir plukka ut som følgjekommune til Vang kommune i Gnist-programmet  
8.2. Søknad om klimasatsmidlar til Gnist-prosjektet x
9.2. Gnist-programmet - fase 2 - Workshop 1  
12.2. Avdeling Samskaping og internasjonalisering bidreg i Gnistprosjektet med to kompetanseressursar  
15.2. Orientering til leiinga i kommuneadministrasjonen x
18.2. Aktørkartlegging Gnistprosjektet Presteneset  
8.3. Oppstart med Ressursgruppa for Gnistprosjektet Presteneset  
9.3. Agder fylkeskommune løyver kr. 200 000 til Gnistprosjektet  
10.3. Ideverkstad Presteneset 1 med ressursgruppa  
10.3. Gnistprogrammet fase 2 - Workshop 2  
16.3. Presentasjon plan-, miljø og ressursutvalet  
22.3. Spørreundersøking Presteneset til innbyggarar og næringsliv  
7.4. Ideverkstad 2 - Presteneset  med ressursgruppa  
14.4. Presentasjon Vang kommune  
15.4. Rapport Ideverkstad 1 - Presteneset x
28.4. Gnistprogrammet fase 2 - Workshop 3  
6.5. Presentasjon kommunestyret  
7.5. Presentasjon av Gnistprosjektet til Agder fylkeskommune  
4.6. Presentasjon til Agder fk - Korleis kan Bygland bli ein endå betre stad å bu, arbeide og besøke?  
8.6. Sluttrapport medverknadsprosessar Ideverkstad 1 og 2 samt spørreundersøking publiser x
24.6. Presentasjon av sluttrapport Presteneset til kommunestyret  
16.8. Presentasjon av Bygland sitt Gnistprosjekt på Arendalsuka  
17.8. Tenestedesign - Workshop 1 for kommuneleiinga  
30.8. KMD Workshop 1 - innovasjon i distriktskommunar  
8.9. Besøk av to hovudutval frå Agder fylkeskommune  
15.9. KMD Workshop 2 - innovasjon i distriktskommunar  
16.9. Oppfølgingsmøte "vegen vidare" med AFK for Gnistprosjektet Presteneset  
21.9. Erfaringsdeling Gnistprogrammet frå alle deltakarar  
12.10 2021 Gnist Kompetanse Modul 1  
22.10 Tenestedesign Workshop 2 for administrasjonen x
2.11 2021 Gnist Kompetanse Modul 2  
3.11. AFK: Smartare saman i Agder - presentasjon av Gnistprosessen i Bygland x
23.11. 2021 Gnist Kompetanse Modul 3  
30.11.21 Tenestedesign Workshop 3 for administrasjonen x
1.12 Workshop "Det gode liv rundt Byglandsfjorden" x

 

2020

Dato Aktivitet Vedlegg/dokument
3.11. Oppstart Gnist Kompetanse  
3.11. Gnist - fase 1 - Workshop 1 x
12.11. Orientering til Agder fylkeskommune  
13.11. Gnist - fase 1 - Workshop 2 x
18.11. Presentasjon formannskapet  
24.11. Gnist - fase 1 - Workshop 3 x
10.12. Presentasjon kommunestyret  
11.12 Innsending av søknad til Gnist-programmet x