Gudsteneste i Årdal kyrkje, Grendi

Sted: Årdal kyrkje, Grendi
Organist: Knut Olav Uppstad
Prest: Rune Stormark
Første lesetekst: 5 Mos 18,15-18
Andre lesetekst: Åp 1,9-18
Prekentekst: Matt 17,1-9
Dag i kirkeåret: KrFo
Dåp: Ja
Offer til: Byglandsfjord barnekor

Arrangør: Bygland kyrkjelege fellesråd
: Årdal kyrkje i Grendi
Tid: sndag 16. februar 16:00
http://kirken.bygland.no/