Besøkshelg på KVS Bygland

Ønsker du å vite mer om hvordan det er å gå på KVS-Bygland, en kristen skole med internat? Kan du tenke deg å studere naturbruk eller bygg- og anleggsteknikk? KVS-Bygland inviterer deg til besøkshelg hvor du kan prøve deg som tømrer, kanskje lafting eller tradisjonsbygg, naturbruk, jakt, fiske, skogbruk og hest.
Besøkshelgen er for deg som vurderer eller har bestemt seg for å gå her på skolen til høsten.

Det eksakte programmet for helgen vil bli tilsendt de som melder seg på når besøkshelgen nærmer seg.
Mat og overnatting er gratis.

Påmelding til jon.gunnar.kjetsa@kvs-bygland.no

Arrangør: KVS Bygland
Tid: fredag 24. januar
Meeting
https://kvs-bygland.no/