Lucia-feiring med små og store

Vi steller i stand til ei stemningsstund på Landeskogen.
Fakkeltog opp frå RV 9 kl 17:45.
Lesestund med Luciaforteljinga, lussekatter og varm saft, kor, korps og høve til å sende pakker til Romania.
Velkomne!

Arrangør: Landeskogens venner
: Landeskogen Peace Center på Grendi
Tid: fredag 13. desember 17:45