Høgtidsgudstjeneste i Sandnes kyrkje, Åraksbø

Sted: Sandnes kyrkje, Åraksbø
Organist: Knut Olav Uppstad
Prest: Kjell Steinbru
Prekentekst: Joh 1,1-14
Dag i kirkeåret: Juledag
Offer til: Kirkens Nødhjelp

Arrangør: Bygland kyrkjelege fellesråd
: Sandnes kyrkje i Åraksbø
Tid: onsdag 25. desember 16:00