Jolegudsteneste på Bygland kyrkje

Sted: Bygland kyrkje
Organist: Knut Olav Uppstad
Prest: Kjell Steinbru
Prekentekst: Luk 2,1-20
Dag i kirkeåret: Julaften
Offer til: Kirkens Nødhjelp

Dato: 24.12.2019
Tid: kl. 16:00

Arrangør: Bygland kyrkjelege fellesråd
Tid: tirsdag 24. desember 16:00