Jolegudsteneste på Årdal kyrkje, Grendi

Sted: Årdal kyrkje, Grendi
Organist: Knut Olav Uppstad
Prest: Erik Kjebekk

Første lesetekst: Jes 9,1a.2.6-7
Andre lesetekst: 1 Joh 1,1-4
Prekentekst: Luk 2,1-20
Dag i kirkeåret: Julaft
Offer til: Kirkens Nødhjelp

Arrangør: BYGLAND KYRKJELEGE FELLESRÅD
: Årdal kyrkje, Grendi
Tid: tirsdag 24. desember 14:30