Konfirmasjon i Austad kyrkje, Tveit

Konfirmasjon i Austad kyrkje, Tveit
01.06.2019 kl. 11:00

Sted: Austad kyrkje, Tveit
Prest: Kjell Steinbru
Prekentekst: Matt 6,7-13
Dag i kirkeåret: Lø etter 6. søndag i påsketiden
Offer til: Evangeliesenteret

Arrangør: Bygland kyrkjelege fellesråd
: Austad kyrkje, Tveit
Tid: lrdag 1. juni 11:00
http://kirken.bygland.no/