Konfirmasjon i Bygland kyrkje

Konfirmasjon i Bygland kyrkje
25.05.2019 kl. 11:00

Sted: Bygland kyrkje
Organist: Knut Olav Uppstad
Prest: Kjell Steinbru
Prekentekst: Joh 17,6-11
Dag i kirkeåret: Lø etter 5. søndag i påsketiden
Offer til: Kirkens SOS i Norge

Arrangør: Bygland kyrkjelege fellesråd
: Bygland kyrkje
Tid: lrdag 25. mai 11:00
http://kirken.bygland.no/