Konfirmasjon i Årdal kyrkje, Grendi

Konfirmasjon i Årdal kyrkje, Grendi,
19.05.2019 kl. 11:00

Sted: Årdal kyrkje, Grendi
Organist:Knut Olav Uppstad
Prest: Kjell Steinbru
Første lesetekst: Ef 2,17-22
Andre lesetekst: Joh 17,6-11
Prekentekst: 1 Kong 8,12-13.27-30
Dag i kirkeåret: 5sip
Dåp: Ja
Offer til: Sjømannskirken

Konfirmanter: Emilie Kjetså Arnesen, Daniel Eikerapen, Synnøve Ose Omnes og Rebecca Irene Syvertsen

Arrangør: Bygland kyrkjelege fellesråd
: Årdal kyrkje i Grendi
Tid: sndag 19. mai 11:00
http://kirken.bygland.no/