Gudtjeneste i Årdal kyrkje, Grendi

Sted: Årdal kyrkje, Grendi
Prest: Rune Stormark
Første lesetekst: 5 Mos 8,11-14
Andre lesetekst: 1 Kor 4,7
Prekentekst: Luk 17,11-19
Dag i kirkeåret: 17. mai
Offer til: Frelsesarmeen

Gudstjenesten er en del av 17. mai-feiring i Bygland kommune

Arrangør: Bygland kyrkjelege fellesråd
: Årdal kyrkje i Grendi
Tid: fredag 17. mai 11:00
http://kirken.bygland.no/