Bygland Turistinformasjon åpner for sommersesong 2019

Bygland Turistinformasjon starter sommersesongen sammen med Bygland Museum. Sesongen går til 15. august.
Turistinformasjonen holder til i det gamle Glashytta bygget ved siden av Bygland Museum.
Åpningstider: hver dag kl 11-17.

Turistinformasjon drives av Setesdal Communication på Bygland og Setesdalmusseet Rysstad.

Arrangør: BYGLAND TURISTINFORMASJON
: Glashyttabygget på Bygland
Tid: mandag 24. juni 11:00