Kreftforeningens Stafett for livet 2019 - Kristiansand

Stafett for livet for andre gang i Kristiansand

Har du lyst til å støtte kreftsaken på en litt annerledes måte?
25-26 mai arrangerer Kreftforeningen Stafett for livet i Kristiansand for andre gang.

Stafett for livet er et 24-timers arrangement hvor lokalsamfunn går sammen for å vise sin støtte til dem som er eller har vært berørt av kreft. Stafetten symboliserer at en kreftsykdom aldri tar pause, men er til stede hele døgnet og at det alltid bør være noen på banen for den som er syk.

Stafett for livet foregår ved at lag bestående av for eksempel familier, venner, skoler, foreninger og arbeidsplasser deltar i en 24-timers stafett. Dette er et arrangement med fokus på støtte, fellesskap, stemning og gode opplevelser, hvor deltakerne ikke går eller løper mot hverandre, men med hverandre. Bak hvert lag er det en historie – et menneske som laget vil støtte eller minnes. Stafett for livet er et tilbud på tvers av interessegrupper, roller og alder, og skal passe for alle – store som små.

Det blir også arrangert ulike innsamlingsaktiviteter, en felles lysseremoni og underholdning fra scenen i løpet av de 24 timene arrangementet pågår.

Stafett for livet er den norske utgaven av det amerikanske Relay For Life, som ble startet av legen Gordy Klatt i 1985. Det er i dag verdens største non-profit-arrangement med 3,6 millioner deltakere i 5.000 byer i 29 land, med over 700.000 nåværende og tidligere kreftpasienter.
Det første Stafett for livet-arrangementet i Norge ble arrangert på Randaberg i september 2017, og var et samarbeid mellom Kreftforeningen og American Cancer Society.
I 2018 ble det arrangert Stafett for livet i åtte norske byer – deriblant Kristiansand.
Vi ønsker sørlendingene velkommen til å støtte kreftsaken og hverandre gjennom Stafett for livet Kristiansand 2019.
Foreløpig er over 23 lag med 340 deltakere påmeldt – men dette er bare begynnelsen!
Har du lyst til å delta?
Se mer info: https://kreftforeningen.no/stafettforlivet/
Se link påmelding: https://pamelding.stafettforlivet.no/stafett/kristiansand/

Dersom det er vanskelig å stille eget lag, er det mulig å delta på åpent lag i regi av kreftforeningen..

Håper vi sees på Kristiansand Stadion!

Hilsen Kreftforeningens laggruppen i Kristiansand

Arrangør: KREFTFORENINGEN KRISTIANSAND
: Kristiansand Stadion
Tid: lrdag 25. mai
https://kreftforeningen.no/stafettforlivet/