Påska i ord og toner - Austad kyrkje, Tveit

Påska i ord og toner i Austad kyrkje, Tveit

20.04.2019 kl. 18:00

Organist: Knut Olav Uppstad
Prekentekst: Mark 16,1-8
Dag i kirkeåret: Påskenatt / Ottesang
Offer til: Kyrkjemusikalsk arbeid

Arrangør: BYGLAND KYRKJELEGE FELLESRÅD
: Austad kyrkje, Tveit
Tid: lrdag 20. april 18:00
http://kirken.bygland.no/