Barnekoret på Byglandsfjord

Velkomen til barnekoret i Byglandsfjord!

Vi øver disse mandagene fra kl. 17.00-18.00 på Fredheim bedehus, Byglandsfjord:
21. oktober, 4. november, 18. november, 2. desember 2019.
Vi synger, har andakt og litt å bite i.

Det finst ingen aldersgrense, alle barn er velkomen, men dei som er med pr. i dag er i aldersgruppa 3-10 år.

Korleder: Anne Brit Lien

: Fredheim bedehus, Byglandsfjord
Tid: torsdag 1. januar
Kids