AVLYST - Teppebowls/Carpetbowls i Byglandshallen (arr. Bygland Frivilligsentral)

Her speler me teppebowling, eller Carpet Bowls som det kallast på "fagspråket". Spelet krev lite ferdigheiter frå før av, og er lavterskel. Det vil seie at ALLE kan greie det!

Kvar veke samlast ein stor gjeng for å spele dette spelet. Spelet gjeng ut på at du skal sende ei kule over eit teppe og rundt ei hindring. Dernest skal du komme nærmast mogleg eit mål. Spelet er sosialt, då ein speler i grupper.

Innimellom tek me ein pause, kor det vert servert kaffi.

Det vert heldt sosiale tilstelningar innimellom. Så her er det berre og hive seg på!

Teppetbowls værer fra kl 15:30-18

Arrangør: BYGLAND FRIVILLIGSENTRAL
: Byglandshallen
Tid: torsdag 1. januar
Sports
http://bygland.frivilligsentral.no